Ultralyd er et supplerende diagnostisk redskap som brukes for å se inn mot knokler og ledd. Diagnostisk ultralyd ser ikke igjennom skjelettet, for en slik vurdering trengs MR, CT eller røntgen. Derimot er diagnostisk ultralyd et verktøy som kan gi en dynamisk undersøkelse som vil si at vi kan se på strukturer mens man er i bevegelse. Det er godt redskap for å vurdere blant annet slimposer, senestrukturer og muskelvev. Diagnostisk ultralyd egner seg godt for å vurdere rupturer (strekkskader), tendinopatier (senebetennelser), kalkdannelser i sener, hevelse i ledd og slimposer.

 

Ultralyd bruker lydbølger som reflekteres tilbake til maskinen, maskinen tolker disse signalene og danner et bildet av vevet som befinner seg under proben, dette er et redskap som er helt ufarlig og uten bivirkninger.

 

I tillegg til den diagnostiske egenskapen er ultralyd gunstig til bruk ved behandling til ultralydveiledede injeksjoner og ultralydveiledet trykkbølgebehandling slik at man treffer ønsket struktur.