Kommunale Fysioterapeuter (Driftstilskudd)

 • Tone B. Sørensen Kravik Daglig Leder

  Tone er utdannet Mensendieck fysioterapeut og har offentlig kommunal avtale. Tone har gruppetrening i basseng samt i sal. Pasienter prioriteres iht kommunens prioriteringsliste.

  Tlf: 91 73 30 51
  Epost: tone@fhk.no

 • Anna Rognstad Post

  Anna er utdannet fysioterapeut med bakgrunn fra kommunal praksis samt privat praksis. Hun har videre kursing innenfor kvinnehelse, gravide samt kognitiv terapi i tillegg til allmenn fysioterapi. Anna leder gruppetrening i basseng for gravide samt har basseng grupper for andre pasientgrupper. Pasienter prioriteres iht kommunens prioriteringsliste.

  Tlf: 934 61 568

  Epost: anna.rognstad.post@gmail.com

Private Fysioterapeuter - Spesialist i muskel- og skjelett fysioterapi

 • Magnus Brekke

  Magnus er utdannet fysioterapeut med spesialisering i ortopedisk medisin. Magnus har kompetanse innenfor ultralydsdiagnostikk, trykkbølgebehandling og injeksjonsbehandling.

  Tlf: 969 03 148
  Epost: Magnusbrekke@hotmail.no

  Online timebestilling:
  https://magnusbrekkefysioterapi.makeplans.no/


 • Olav Tanche-Nilssen

  Olav er utdannet fysioterapeut med spesialisering i ortopedisk medisin. Olav har kompetanse innenfor ultralydsdiagnostikk, trykkbølgebehandling og injeksjonsbehandling.

  Tlf: 936 25 952
  Epost: Olavtn@gmail.com

  Online timebestilling:
  https://olavtnfysioterapi.makeplans.no/

Psykolog

 • Kristin Tange Harbø

  Kristin er en norsk autorisert psykolog (Cand.psychol) fra NTNU og medlem av Norsk psykologforening. Hun arbeider som en privatpraktiserende psykolog og det trengs ingen henvisning fra lege.

  Tlf: 973 08 487

Sexologisk Rådgiver

 • Maren Tømte

  Maren er utdannet sykepleier (2011-2014) og har videreutdanning i sexologi ved Universitetet i Agder (2019-2021). Hun er under utdanning for å bli autorisert som spesialist i sexologisk rådgivning gjennom Nordisk forening for klinisk sexologi (NACS).

  Tlf: 97 60 20 96
  Epost: maren.tomte@outlook.com

Akupunktør

 • Maria Madelaine Holtuin

  Maria har studert medisin grunnfag og har en bachelorgrad i akupunktur fra Norges Helsehøyskole (NHCK) i Oslo

  Tlf: 902 61 473
  Epost: akupunktur.maria@gmail.com

Samtaleterapeuter

 • Marte H. Ludviksen

  Marthe er utdannet sykepleier fra Høyskolen i Oslo, og videreutdanniet i Integrativ terapi fra Høgskolen i Buskerud, og er i avsluttende år gjennom Norsk forening for Integrativ terapi.
  Du trenger ikke henvisning fra lege.

  Tlf:92659759
  Epost: marthe@gmail.com

 • Liv Moger

  Liv har sin utdannelse fra Huma Nova i Oslo som Diplomert Samtale-terapeut i Psykosyntese. Hun jobber som selvstendig terapeut og tar nå imot til personlige samtaler ved vår klinikk. Du trenger ikke henvisnig fra lege.

  Tlf: 93820579
  Epost: Lmoger@hotmail.com

Gestalterapeut

 • Gunnar Follesø

  Gunnar ble ferdig gestalterapeut fra Norsk Gestalinstitutt i 2012. Gestaltterapi er en terapiform som først og fremst vektlegger menneskets evner og muligheter fremfor å fokusere på sykdom og mangler.

  Tlf: 91 73 38 94
  Epost: gunnar-folle@outlook.com

Yogainstruktør

 • Corrinne Kennedy

  Corrinne er yogainstruktør og personlig trener i yoga. Hun tilbyr yogatimer ved klinikken.


  Tlf: 465 45 434
  Epost: corrinnekennedy28@gmail.com

Massør