En takknemlig pasient! Stod 6 sider i norsk luftambulense sitt november- blad.