Vi har to psykoterapeuter under utdanning og en samtaleterapeut med lang erfaring

Psykoterapeut under utdanning Marte H. Ludviksen mobil 92659759

Psykoterapeut under utdanning Nina Yvonne Tømte mobil 90118212

Samtaleterapeut Liv Moger mobil 93820579

Samtale-terapi ved FHK

21. jan, 2019

Trenger du noen å snakke med? Samtale-terapeut Liv Moger møter deg som trenger noen som lytter.

Liv Moger har sin utdannelse fra Huma Nova i Oslo 2006-2010 som Diplomert Samtale-terapeuti Psykosyntese.
Hun jobber som selvstendig terapeut og tar nå imot til personlige samtaler ved vår klinikk. Du trenger ikke henvisnig fra lege.
Du kan kontakte Liv på Lmoger@hotmail.com eller direkte på 93820579.

Vi er glade for å kunne tilby vår brukere en ny tjenste og ønsker samtale-terapeut Liv Moger velkommen til oss!
Foto: Karin Gaulin

Nå også på kveldtid.

5. sep, 2019

Terapi-samtaler dag og kveld.

Liv Moger tar imot på dagtid tirsdager og på dag- og kveldstid torsdager.

Liv Moger har sin faglige bakgrunn som samtale-terapeut i Psykosyntese fra Huma Nova Oslo 2010 og tar i mot til personlig samtale på vår klinikk på Råholt.

"Å dele vanskelige følelser og tanker kan hele og legge til ro smertefulle hendelser og minner. Slike hendelser og minner kan holde oss tilbake i vår livsutfoldelse og være årsak til uro, angst og depresjon."

Liv vektlegger det å lytte aktivt med et åpent sinn, gir rom og ro for din person og din historie til å ta plass. Gjennom refleksjon, spørsmål og øvelser søker dere sammen å finne dine unike ressurser og hittil kanskje ubrukte muligheter. Med slik veiledning kan du selv finne det som er sant og riktig for deg og din fremtid.

"Jeg vil hele tiden avstemme med klienten underveis og slik gjøre samtalene trygge."

Liv jobber med få klienter om gangen, og har kort ventetid. Hun har møtt mennesker i ulike livskriser siden 2009. Gjennom selvhjelpsgrupper har hun også veiledet mennesker som har vært klar for å gjøre store endringer livet.

"Husk det er ikke et nederlag å søke hjelp, det viser styrke og mot!"

Liv Moger er selvstendig terapeut og trenger du ikke henvisnig fra lege. Hun er registert i Brønnøysund og i Registeret for Alternative Utøvere.

Priser: Første konsultasjon 50 min 650.-

Videre konsultasjoner 80 min 950.-