Vi har to samtaleterapeuter

Psykoterapeut  Marte H. Ludviksen mobil 92659759

Samtaleterapeut Liv Moger mobil 93820579

 

Samtale-terapi ved FHK

24. apr, 2020

Integrativ terapi, samtaleterapi, med terapeut Marthe Ludvigsen

Marthe Ludvigsen er utdannet sykepleier fra Høyskolen i Oslo, og videreutdanning i Integrativ terapi fra Høgskolen i Buskerud, og er i avsluttende år gjennom Norsk forening for Integrativ terapi.
Du trenger ikke henvisning fra lege. Kontakt Marthe på mail: terapi.marthe@gmail.com eller på telefon 92659759

21. jan, 2019

Trenger du noen å snakke med? Samtale-terapeut Liv Moger møter deg som trenger noen som lytter.

Liv Moger har sin utdannelse fra Huma Nova i Oslo 2006-2010 som Diplomert Samtale-terapeuti Psykosyntese.
Hun jobber som selvstendig terapeut og tar nå imot til personlige samtaler ved vår klinikk. Du trenger ikke henvisnig fra lege.
Du kan kontakte Liv på Lmoger@hotmail.com eller direkte på 93820579.

24. apr, 2020

Gjennomføring av samtaler ifm Koronasituasjonen

Marthe Ludvigsen, tar imot klienter under denne perioden. Men med forbehold om at; hun og klienten er symptomfrie, at det ikke håndhilses, er 2 m avstand under konsultasjonen og betaling for time skjer elektronisk.
Klienten venter ute på parkeringsplassen, til Marthe henter klienten inn til time og samtalerommet vaskes mellom hver klient. Det vil ikke bli servert drikke under samtaler, dette må evt medbringes av klienten selv.

Vi er glade for å kunne tilby vår brukere en ny tjenste og ønsker samtale-terapeut Liv Moger velkommen til oss!
Foto: Karin Gaulin

Nå også på kveldtid.

5. sep, 2019

Terapi-samtaler dag og kveld.

Liv Moger tar imot på dagtid tirsdager og på dag- og kveldstid torsdager.

Liv Moger har sin faglige bakgrunn som samtale-terapeut i Psykosyntese fra Huma Nova Oslo 2010 og tar i mot til personlig samtale på vår klinikk på Råholt.

"Å dele vanskelige følelser og tanker kan hele og legge til ro smertefulle hendelser og minner. Slike hendelser og minner kan holde oss tilbake i vår livsutfoldelse og være årsak til uro, angst og depresjon."

Liv vektlegger det å lytte aktivt med et åpent sinn, gir rom og ro for din person og din historie til å ta plass. Gjennom refleksjon, spørsmål og øvelser søker dere sammen å finne dine unike ressurser og hittil kanskje ubrukte muligheter. Med slik veiledning kan du selv finne det som er sant og riktig for deg og din fremtid.

"Jeg vil hele tiden avstemme med klienten underveis og slik gjøre samtalene trygge."

Liv jobber med få klienter om gangen, og har kort ventetid. Hun har møtt mennesker i ulike livskriser siden 2009. Gjennom selvhjelpsgrupper har hun også veiledet mennesker som har vært klar for å gjøre store endringer livet.

"Husk det er ikke et nederlag å søke hjelp, det viser styrke og mot!"

Liv Moger er selvstendig terapeut og trenger du ikke henvisnig fra lege. Hun er registert i Brønnøysund og i Registeret for Alternative Utøvere.

Priser: Første konsultasjon 50 min 650.-

Videre konsultasjoner 80 min 950.-

Integrativ terapi - psykoterapi

Dette er et lavterskeltilbud innen psykisk helse og omsorg, hvor du kan få hjelp til å sortere og bearbeide tanker og følelser, finne løsninger og finne tilbake til deg selv. Årsakene kan være mange og sammensatte. Dette kan være seg en vanskelig livssituasjon, psykisk lidelse, et "veiskille" i livet, eller annet som opptar deg og dine tanker.

Jeg tilbyr integrativ psykoterapi, veiledning og rådgivning, alt etter ditt behov. Dette finner vi ut av i felleskap, og vi kan se om behovet endrer seg underveis.

Integrativ psykoterapi er en utviklingsprosess som kan bidra til bedre helse, lindre, forebygge og hele.

Jeg er opptatt av å se hele deg, følelser og tanker er ikke bare i hodet, men kan sette seg i hele kroppen. Hele din historie spiller inn, fortid-nåtid-fremtid. I det terapeutiske arbeidet vil vi finne et felles mål, og jobbe aktivt for å se og bevisstgjøre dine potensialer, ressurser og problemområder.

Jeg tilbyr deg et mangfold av intervensjoner (oppgaver/tilnærminger), da Integrativ terapi kjennetegnes av sitt metodemangfold. Jeg bruker for eksempel samtale, tegning, bevegelse, musikk og rollespill.