Samtale-terapi ved FHK

21. jan, 2019

Vi kan nå tilby konsultasjoner hos samtale-terapeut.

Diplomert Samtale-terapeut Liv Moger har sin utdannelse fra Huma Nova i Oslo 2006-2010.
Hun jobber som selvstendig terapeut og tar nå imot en-til-en samtaler ved vår klinikk.
Du kan kontakte Liv på Lmoger@hotmail.com eller direkte på 93820579.
Hun har ikke kommunal avtale.

Vi er glade for å kunne tilby vår brukere en ny tjenste og ønsker samtale-terapeut Liv Moger velkommen til oss!
Foto: Karin Gaulin

Liv Moger er Diplomert Samtaleterapeut i Psykosyntese fra Huma Nova Oslo 2010 og tar i mot til samtale en-til-en på vår klinikk på Råholt.

"Å dele vanskelige følelser og tanker kan hele og legge til ro smertefulle hendelser og minner. Slike hendelser og minner kan holde oss tilbake i vår livsutfoldelse og være årsak til uro, angst og depresjon."

Liv vektlegger det å lytte aktivt med et åpent sinn, gir rom og ro for din person og din historie til å ta plass. Gjennom refleksjon, spørsmål og øvelser søker dere sammen å finne dine unike ressurser og hittil kanskje ubrukte muligheter. Med slik veiledning kan du selv finne det som er sant og riktig for deg og din fremtid.

"Jeg vil hele tiden avstemme med klienten underveis og slik gjøre samtalene trygge."

Liv jobber med få klienter om gangen, og har kort ventetid. Hun har møtt mennesker i ulike livskriser siden 2009. Gjennom selvhjelpsgrupper har hun også veiledet mennesker som har vært klar for å gjøre store endringer livet.

"Husk det er ikke et nederlag å søke hjelp, det viser styrke og mot!"

Liv Moger er selvstendig terapeut og konsultasjoner hos henne er ikke dekket gjennom kommunale ordninger. Hun er registert i Brønnøysund og i Registeret for Alternative Utøvere.

Priser: Første konsultasjon 50 min 650.-

Videre konsultasjoner 80 min 950.-