Sykepleier og Mentaltrener Tone Jørgensen

Mental styrke er god psykisk helse. Det handler om å forstå at tanker- både bevisst og ubevisst, styrer alt i livet ditt og at hvordan du løser livets utfordringer og hva du sier til deg selv i hverdagen er avgjørende for hvordan du har det.

Det er vanlig å baksnakke seg selv, plukke ut den ene tingen vi ikke får til ett hundre prosent, og la den overskygge alt som er bra. Resultatet blir grubling og overtenking. Deretter psykisk stress, uro og nedstemthet. Vi trekker oss selv stadig lengre nedover.

God helse handler om hele mennesket. Da er det viktig at vi også lærer om tanker og følelser og hvorfor vi reagerer som vi gjør. Å få hjelp til å endre fokus kan gjøre en stor forskjell for deg og ditt liv.

Jeg har jobbet med mental trening i mange år, innenfor spesialisthelsetjenesten i psykiatri, på Ullevål Universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus og Akershus Universitetssykehus. Der har jeg motivert folk til å finne det beste i seg selv, leve, trene på mentale ferdigheter og lære å takle livets utfordringer.

 

Slik jobber jeg:

En- til – en samtaler på kontoret på Helseklinikken. Kartlegging av din her-og-nå situasjon og behov og hvordan vi går veien videre. Enkle daglige oppgaver kan utgjøre store forskjeller. Ansvarliggjøring, bevisstgjøring, tillit og fortrolighet er nøkkelord.

 

Starter ved klinikken 2. mai 2016.

Pris: 600,- /time

Ta kontakt på mobil 978 74 991 eller mail: tonejoergens@hotmail.com  for timebestilling.