Kristin Tange Harbø -Tlf: 973 08 487

Norsk autorisert psykolog (Cand.psychol) fra NTNU og medlem av Norsk psykologforening. 

Jeg tilbyr individuell terapi for voksne basert på en kognitiv tilnærming for lettere til moderate psykiske lidelser. Kognitiv terapi er en forskningsbasert metode for et bredt spekter av psykiske plager med fokus på sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd. Dette er en målorientert og klientsentrert tilnærming. Jeg er opptatt av å etablere en tillitsfull og trygg relasjon slik at vi kan få til et godt samarbeid. 

Jeg jobber som privatpraktiserende psyokolog. Det betyr at det ikke er nødvendig med henvisning fra lege. 

Problemstillinger jeg kan hjelpe deg med: 

  • Angstplager
  • Depresjonsplager
  • Stressrelaterte plager og utbrenthet
  • Psykiske plager som følge av kroppslig sykdom eller smerter
  • Vansker med å stå i jobb pga. psykiske helseplager

Priser: 
Ordinær konsultasjon: 1100 NOK
Førstegangssamtale: 1100 NOK
(Førstegangssamtalen har fokus på kartlegging og avklaring av videre behandling)

Ta gjerne kontakt på telefon ved spørsmål om tilbudet. 

Jeg tar i mot klienter primært på kveldstid.

Ta kontakt for bestilling av time på telefon: 973 08 487