Spesialister innenfor muskel og skjelett- terapi.

Behandlingen inkluderer ultralyd i prisen, og bla. aktiv ,passive tester, nevrologiske og tester og reflekser,  750 kr for 1 time, 400 for neste.

Fysioterapeut Magnus Brekke og Olav Tanche-Nilssen er begge spesialister innenfor muskel- og skjelettfysioterapi.

De har arbeidet ved fysioterapi og helseklinikken siden -14 og -12. Deres interesse er primært muskel- skjelett lidelser. De har etterutdanning i ultralydsdiagnostikk, ultralydveiledet trykkbølgebehandling og injeksjonsbehandling samt ortopedisk medisin.

Dr. Johannes Ibel jobber i dag ved klinikk for ortopedisk medisin i Røyken, Lillestrøm legesenter samt Fysioterapi og Helseklinikken. Johannes har etterutdanning i ultralydsdiagnostikk og ultralydveiledet injeksjonsterapi. Han er under spesialisering i idrettsmedisin og ortopedisk medisin.

Ortopedisk Medisin:
Ortopedisk medisin (OMI) er en videreutdanning for leger og fysioterapeuter som ønsker spesialisere seg i diagnostikk og behandling innenfor muskel-skjelett. OMI ble startet av James Cyriax som var en engelsk ortoped. Under sin utdannelse som ortoped så han mange pasienter som ikke fikk riktig diagnose og behandling og som var for friske til å få noen kirurgisk behandling. James Cyriax utviklet da en diagnostisk system basert på kunnskap om funksjonell anatomi og forståelse av overført smerte. Vektlegging av anamnese og kliniske tester og forståelsen av hva disse kan gi av informasjon er avgjørende i ortopedisk medisin. 

 

En kombinasjon av god klinisk undersøkelse med diagnostisk ultralyd vil kunne gi ett godt grunnlag for valg av riktig behandlingstiltak


Vi tilbyr behandling av muskel- og skjelett lidelser med blant annet trykkbølgebehandling, injeksjonsbehandling, manipulasjonsbehandling og trening.

 

Følg oss gjerne på facebook:

https://www.facebook.com/FysioterapeutMagnusBrekkeogOlavTancheNilssen/

 

 

Tverrfaglige konsultasjoner

Dr. Johannes Ibel, Spesialist i muskel- og skjelettfysioterpai Olav Tanche-Nilssen og Magnus Brekke arbeider tverrfaglig med diagnostisering og behandling av muskel-/skjelett plager. "Tverrfaglig" betyr at pasienten møter både lege og fysioterapeut i samme konsultasjon. Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig, men kan være en fordel. Vi sender epikrise tilbake til fastlege dersom dette er ønskelig. Vi jobber uten kommunalt tilskudd, pasienter som skal trene over tid kan bli overført til fysioterapeut med driftstilskudd ved klinikken dersom dette er hensiktsmessig.