Tverrfaglige konsultasjoner

Dr. Johannes Ibel, Spesialist i muskel- og skjelettfysioterpai Olav Tanche-Nilssen og Magnus Brekke arbeider tverrfaglig med diagnostisering og behandling av muskel-/skjelett plager. "Tverrfaglig" betyr at pasienten møter både lege og fysioterapeut i samme konsultasjon. Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig, men kan være en fordel. Vi sender epikrise tilbake til fastlege dersom dette er ønskelig. Vi jobber uten kommunalt tilskudd, pasienter som skal trene over tid kan bli overført til fysioterapeut med driftstilskudd ved klinikken dersom dette er hensiktsmessig. 

 

 

Om oss

Fysioterapeut Magnus Brekke og Olav Tanche-Nilssen er begge spesialister innenfor muskel- og skjelettfysioterapi. De har arbeidet ved fysioterapi og helseklinikken siden -14 og -12. Deres interesse er primært muskel- skjelett lidelser. De har etterutdanning i ultralydsdiagnostikk, ultralydveiledet trykkbølgebehandling og injeksjonsbehandling samt ortopedisk medisin.

Dr. Johannes Ibel jobber i dag ved klinikk for ortopedisk medisin i Røyken, Lillestrøm legesenter samt Fysioterapi og Helseklinikken. Johannes har etterutdanning i ultralydsdiagnostikk og ultralydveiledet injeksjonsterapi. Han er under spesialisering i idrettsmedisin og ortopedisk medisin.

Ortopedisk Medisin:
Ortopedisk medisin (OMI) er en videreutdanning for leger og fysioterapeuter som ønsker spesialisere seg i diagnostikk og behandling innenfor muskel-skjelett. OMI ble startet av James Cyriax som var en engelsk ortoped. Under sin utdannelse som ortoped så han mange pasienter som ikke fikk riktig diagnose og behandling og som var for friske til å få noen kirurgisk behandling. James Cyriax utviklet da en diagnostisk system basert på kunnskap om funksjonell anatomi og forståelse av overført smerte. Vektlegging av anamnese og kliniske tester og forståelsen av hva disse kan gi av informasjon er avgjørende i ortopedisk medisin. 

Diagnostisk ultralyd:
Ultralyd er et supplerende diagnostisk redskap som en fysioterapeut kan bruke for å se inn mot knokler og ledd. Diagnostisk ultralyd ser ikke igjennom skjelettet, for en slik vurdering trengs MR, CT eller røntgen. Derimot er diagnostisk ultralyd et verktøy som kan gi en dynamisk undersøkelse som vil si at vi kan se på strukturer mens man er i bevegelse. Det er godt redskap for å vurdere blant annet slimposer, senestrukturer og muskelvev. Ultralyd bruker lydbølger som reflekteres tilbake til maskinen, maskinen tolker disse signalene og danner et bildet av vevet som befinner seg under proben, dette er et redskap som er helt ufarlig og uten bivirkninger.

Trykkbølge
Trykkbølge er en behandlingsform som brukes ved ulike muskel-/seneskader i blant annet skulder, albue, hofte, kne og ankel. En behandling tar vanligvis 5-10 min og gir ofte en umiddelbar reduksjon av smerte og dermed bedre bevegelse. Behandling med trykkbølge kan oppleves noe ubehagelig. Hensikten med trykkbølgebehandlingen er å skape en betennelseslignende tilstand i vevet. Dette medfører økt metabolsk aktivitet rundt det behandlede området som stimulerer kroppens egne reparasjonsprosesser.

Injeksjon
En injeksjon/infiltrasjon kan være både diagnostisk eller behandlende. Ved pasienter der man ikke har kommet frem til en sannsynlig diagnose kan det være behov for å bedøve den mest sannsynlinge strukturen, dersom re-test er negativ har man kommet frem til hvilke struktur som er symptomatisk. Ved behandling benyttes kortison som benyttes på blant annet slimposer. Ett annet injeksjonsmiddel som brukes på begynnende artroser er hyaloronsyre, som kan forsøkes. Alle injeksjoner/infiltrasjoner settes ultralydveieledet.

 

Følg oss gjerne på facebook:

https://www.facebook.com/FysioterapeutMagnusBrekkeogOlavTancheNilssen/