Kommunale Fysioterapeuter (Driftstilskudd)

Henrik er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen på Vestlandet, og har erfaring med kommunalt driftstilskudd og privat praksis fra tidligere. Han jobber med kommunalt driftstilskudd, og pasienter prioriteres derfor i henhold til kommunens prioriteringsliste.

Tlf: 994 61 240

Epost: hen_ske@hotmail.com

Anna er utdannet fysioterapeut med bakgrunn fra kommunal praksis samt privat praksis. Hun har videre kursing innenfor kvinnehelse, gravide samt kognitiv terapi i tillegg til allmenn fysioterapi. Anna leder gruppetrening i basseng for gravide samt har basseng grupper for andre pasientgrupper. Pasienter prioriteres iht kommunens prioriteringsliste.

Tlf: 934 61 568

Epost: anna.rognstad.post@gmail.com

Tone er utdannet Mensendieck fysioterapeut og har offentlig kommunal avtale. Tone har gruppetrening i basseng samt i sal. Pasienter prioriteres iht kommunens prioriteringsliste.

Private Fysioterapeuter - Spesialist i muskel- og skjelett fysioterapi

Magnus er utdannet fysioterapeut med spesialisering i ortopedisk medisin. Magnus har kompetanse innenfor ultralydsdiagnostikk, trykkbølgebehandling og injeksjonsbehandling.

Tlf: 969 03 148
Epost: Magnusbrekke@hotmail.no

Bestill time


Olav er utdannet fysioterapeut med spesialisering i ortopedisk medisin. Olav har kompetanse innenfor ultralydsdiagnostikk, trykkbølgebehandling og injeksjonsbehandling.

Tlf: 936 25 952
Epost: Olavtn@gmail.com


Bestill time

Psykolog

Kristin er en norsk autorisert psykolog (Cand.psychol) fra NTNU og medlem av Norsk psykologforening. Hun arbeider som en privatpraktiserende psykolog og det trengs ingen henvisning fra lege.

Tlf: 973 08 487

Sexologisk Rådgiver

Maren er utdannet sykepleier (2011-2014) og har videreutdanning i sexologi ved Universitetet i Agder (2019-2021). Hun er under utdanning for å bli autorisert som spesialist i sexologisk rådgivning gjennom Nordisk forening for klinisk sexologi (NACS).

Tlf: 97 60 20 96
Epost: maren.tomte@outlook.com

Akupunktør

Maria har studert medisin grunnfag og har en bachelorgrad i akupunktur fra Norges Helsehøyskole (NHCK) i Oslo

Tlf: 902 61 473
Epost: akupunktur.maria@gmail.com

Samtaleterapeuter

Marthe er utdannet sykepleier fra Høyskolen i Oslo, og videreutdanniet i Integrativ terapi fra Høgskolen i Buskerud, og er i avsluttende år gjennom Norsk forening for Integrativ terapi.
Du trenger ikke henvisning fra lege.

Tlf:92659759
Epost: marthe@gmail.com

Liv har sin utdannelse fra Huma Nova i Oslo som Diplomert Samtale-terapeut i Psykosyntese. Hun jobber som selvstendig terapeut og tar nå imot til personlige samtaler ved vår klinikk. Du trenger ikke henvisnig fra lege.

Tlf: 93820579
Epost: Lmoger@hotmail.com

Gestalterapeut

Gunnar ble ferdig gestalterapeut fra Norsk Gestalinstitutt i 2012. Gestaltterapi er en terapiform som først og fremst vektlegger menneskets evner og muligheter fremfor å fokusere på sykdom og mangler.

Tlf: 91 73 38 94
Epost: gunnar-folle@outlook.com

Yogainstruktør

Corrinne er yogainstruktør og personlig trener i yoga. Hun tilbyr yogatimer ved klinikken.


Tlf: 465 45 434
Epost: corrinnekennedy28@gmail.com

Massør

Tai Massajse

Tlf: 97346969

Olga tilbyr mange ulike behandlingsformer innenfor massaje (se utvidet meny).

Tlf: 404 87 186

Del denne siden