Spesialister innenfor muskel og skjelett fysioterapi.

Fysioterapeut Magnus Brekke og Olav Tanche-Nilssen er begge spesialister innenfor muskel- og skjelettfysioterapi.

De har arbeidet ved fysioterapi og helseklinikken siden -14 og -12. Deres interesse er primært muskel- skjelett lidelser. De har etterutdanning i ultralydsdiagnostikk, ultralydveiledet trykkbølgebehandling og injeksjonsbehandling.

Ortopedisk Medisin:
Ortopedisk medisin (OMI) er en videreutdanning for leger og fysioterapeuter som ønsker spesialisere seg i diagnostikk og behandling innenfor muskel-skjelett. OMI ble startet av James Cyriax som var en engelsk ortoped. Under sin utdannelse som ortoped så han mange pasienter som ikke fikk riktig diagnose og behandling og som var for friske til å få noen kirurgisk behandling. James Cyriax utviklet da en diagnostisk system basert på kunnskap om funksjonell anatomi og forståelse av overført smerte. Vektlegging av anamnese og kliniske tester og forståelsen av hva disse kan gi av informasjon er avgjørende i ortopedisk medisin. 

 

En kombinasjon av god klinisk undersøkelse med diagnostisk ultralyd vil kunne gi ett godt grunnlag for valg av riktig behandlingstiltak


Vi tilbyr behandling av muskel- og skjelett lidelser med blant annet trykkbølgebehandling, injeksjonsbehandling, manipulasjonsbehandling og trening.

 

Ultralydsdiagnostikk

Ultralyd er et supplerende diagnostisk redskap som brukes for å se inn mot knokler og ledd. Diagnostisk ultralyd ser ikke igjennom skjelettet, for en slik vurdering trengs MR, CT eller røntgen. Derimot er diagnostisk ultralyd et verktøy som kan gi en dynamisk undersøkelse som vil si at vi kan se på strukturer mens man er i bevegelse. Det er godt redskap for å vurdere blant annet slimposer, senestrukturer og muskelvev. Diagnostisk ultralyd egner seg godt for å vurdere rupturer (strekkskader), tendinopatier (senebetennelser), kalkdannelser i sener, hevelse i ledd og slimposer. 

 

Ultralyd bruker lydbølger som reflekteres tilbake til maskinen, maskinen tolker disse signalene og danner et bildet av vevet som befinner seg under proben, dette er et redskap som er helt ufarlig og uten bivirkninger.

 

I tillegg til den diagnostiske egenskapen er ultralyd gunstig til bruk ved behandling til ultralydveiledede injeksjoner og ultralydveiledet trykkbølgebehandling slik at man treffer ønsket struktur.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølge er en behandlingsform som brukes ved ulike muskel-/seneskader i blant annet skulder, albue, hofte, kne og ankel. En behandling tar vanligvis 5-10 min og gir ofte en umiddelbar reduksjon av smerte og dermed bedre bevegelse. Behandling med trykkbølge kan oppleves noe ubehagelig. Hensikten med trykkbølgebehandlingen er å skape en betennelseslignende tilstand i vevet. Dette medfører økt metabolsk aktivitet rundt det behandlede området som stimulerer kroppens egne reparasjonsprosesser.

Trykkbølgebehandling kombineres ofte med ett gradvis progredierende opptreningsregime for å bedre funksjon og tilbakevende til normalt aktivitetsnivå.

Injeksjonsbehandling

En injeksjon/infiltrasjon kan være både diagnostisk eller behandlende. Ved pasienter der man ikke har kommet frem til en sannsynlig diagnose kan det være behov for å bedøve den mest sannsynlinge strukturen, dersom re-test er negativ eller mye bedre har man kommet frem til hvilke struktur som sannsynlingvis er symptomatisk. Ved behandling benyttes blant annet kortison. Ett annet injeksjonsmiddel som brukes på begynnende artroser(slitasjegit) er hyaloronsyre. Alle injeksjoner/infiltrasjoner settes ultralydveieledet. Injeksjonsbehandling benyttes ved blant annet betente slimposer (bursitt), bentente ledd (kapsulitt), triggerfinger, carpal tunell syndrom e.t.c.

For at vi skal kunne tilby denne behandlingen må det være i samarbeid med lege/pasientens fastlege.

I etterkant av injeksjonsbehandling anbefales ofte en gradvis progredierende opptreningsplan i for å gjenvinner funksjon slik at man kan vende tilbake til normalt aktivitetsnivå. 

Kontakt

For timesbestilling:

Magnus Brekke: 

Tlf: 96903148

Online timesbestilling: Bestill time her

Olav Tanche-Nilssen

Tlf:  936 25 952

Online timebestilling: Bestill time her

Del denne siden