Bente Anita Lyshaug

Coach og Karriereveileder

Tlf: 96 90 68 02

       48 15 70 80


Mail: post@lyshaugkompetanse.no

www.lyshaugkompetanse.no

 Jeg er profesjonell coach og karriereveileder, og er utdannet adjunkt, rådgiver, sosialpedagog, veileder, coach og karriereveileder, -alt på høyskole. Kompetansen min bruker jeg på å hjelpe mennesker som på en eller annen måte strever, som opplever lengsel etter noe annet eller mer. Det er fullt mulig for alle å leve mer i samsvar med ønsker og drømmer.

 

Coaching

 • Er liver ditt vanskelig for tiden?
 • Står du fast i et umulig valg? 
 • Strever du med en vanskelig relasjon eller hendelse, med kjærlighetslivet ditt eller med ditt sosiale liv?

 

Coaching er effektive og målrettede hjelpesamtaler som gir deg klarhet i hva som er problemet, og hva som er dine egentlige ønsker for løsning. Sammen finner vi deretter hvilke handlinger som er nødvendige, realistiske og ønskelige for å oppnå disse. Det er DINE ønsker som er vår rettesnor, og med hjelp skal du sette lyskasteren mot disse. Min jobb er å mobilisere de ressurser og den motivasjon du trenger for å våge de handlinger som bringer deg i mål. Jeg viser deg alternativer, inspirerer, bygger selvtillit og kompetanse, alt i trygge rammer. Coaching skaper refleksjon, bevissthet, læring og endring, og kjennetegnes av handlingsperspektiv og handlingsforpliktelse. 

 

 

Karriereveiledning

 • Skal du søke utdanning, men aner ikke hva du vil bli eller hva du passer til?
 • Er du i en jobb du ikke trives i?
 • Trenger du en endring i jobb eller karriere?
 • Er du arbeidsledig?
 • Skal bedriften din nedbemanne eller omorganisere?

 

Tiden vi bruker på jobben utgjør en stor del av vår våkne tid. Når vi trives på jobb, vil dette skape gode ringvirkninger for resten av livet vårt. De fleste av oss ønsker oss en jobb der vi utvikler oss, får brukt våre talenter og egenskaper, og der vi opplever mestring og glede. Karriereveiledning styrker deg i din refleksjon, motivasjon og ferdighet i å håndtere egen karriere.

 

Jeg tilbyr profesjonell og personlig karriereveiledning til deg som:

 • trenger klarhet i dine utdannings- og karrieremuligheter
 • trenger motivasjon, støtte og hjelp til å utvikle trivsel i jobben du har, eller til å skifte jobb eller karrierevei
 • trenger hjelp til oppfølging av dine ansatte som må avslutte sitt arbeidsforhold

 

Som coach og karriereveileder har jeg ansvar for kvaliteten i samtalen, samt at den har klar struktur og progresjon. Jeg stiller effektive spørsmål, og har gode refleksjonsoppgaver og øvelser for å støtte og hjelpe deg i prosessen. Sammen finner vi gode og nødvendige handlingsvalg som bringer deg dit du ønsker å være.

Jeg tilbyr først og fremst pakker på minimum 3 timer. Dette for å sikre at du får det resultater du er ute etter. Endringsarbeid krever tid og ressurser. Investér i varig endring for deg selv og de du har nær.

 

Mer glede, mer trygghet, mer motivasjon

La oss ha en uforpliktende samtale der vi kartlegger hva som er dine utfordringer og ønskemål. Denne samtalen er gratis for deg.


Mobil 92659759


Del denne siden