Kommunal fysioterapi

Fysioterapeut Tone Sørensen Kravik og Anna Rognstad Post arbeider begge med kommunal avtale (driftstilskudd). Priser vil til en hver tid følge gjeldende takster for fysioterapi behandling:

Begge fysioterapeuter tilbyr gruppetrening i basseng samt i sal som kan leses om under fanen grupper. 

Begge er almenn fysioterapeuter. Anna har interesse og kursing innenfor kvinnehelse og gravide i tillegg til å arbeide med rehabilitering av kroniske- og nyoppståtte lidelser.

Tone Kravik arbeider mye med gruppebasert trening samt følger opp nyoppererte, nyoppstått nevrologiske lidelser m.m.

Del denne siden