Kristin Harbø Buland -Tlf: 973 08 487

Kristin er for tiden i barselpermisjon. For spørsmål om å stå på veteliste ta kontakt på epost:  Kristin@psykologeidsvoll.com

Norsk autorisert psykolog (Cand.psychol) fra NTNU og medlem av Norsk psykologforening. 

Kristin tilbyr individuell terapi for voksne basert på en kognitiv tilnærming for lettere til moderate psykiske lidelser. Kognitiv terapi er en forskningsbasert metode for et bredt spekter av psykiske plager med fokus på sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd. Kristin er opptatt av å etablere en tillitsfull og trygg relasjon slik at vi kan få til et godt samarbeid. 

Kristin er en privatpraktiserende psyokolog. Det betyr at det ikke er nødvendig med henvisning fra lege. 

Problemstillinger hun kan hjelpe deg med: 

  • Angstplager
  • Depresjonsplager
  • Stressrelaterte plager og utbrenthet
  • Psykiske plager som følge av kroppslig sykdom eller smerter
  • Vansker med å stå i jobb pga. psykiske helseplager

Den første samtalen vil ha fokus på kartlegging og avklaring av videre behov. 

Priser: 
Timespris: 1100 NOK

Kristin arbeider primært på ettermiddags- og kveldstid.

Du kan lese mer på www.psykologeidsvoll.com.

For bestilling av time eller spørsmål om tilbudet ta kontakt på telefon: 973 08 487

 

Del denne siden